Ar ko piepildīt mūsdienīga Džimbas aģenta koferi?

27. septembrī Rīgā notika nodibinājuma “Centrs Dardedze” ikgadējā starptautiskā konference vardarbības pret bērnu novēršanai, kurā dažādu jomu speciālisti no Latvijas un ārvalstīm stāstīja par metodēm bērnu seksuālas izmantošanas novēršanā, noziegumu atklāšanā un palīdzības sniegšanā cietušajiem bērniem.

Konferencē pirmsskolas un sākumskolas pedagogi – DŽIMBAS AĢENTI, kuri ikdienā strādā ar bērniem, uzzināja, par efektīvākajiem preventīvajiem pasākumiem bērnu seksuālas izmantošanas novēršanā, par palīdzības sniegšanu, kā arī bērnu tiesību aizsardzību un interešu ievērošanu. Atsevišķs temats bija veltīts arī e-apmācību moduļiem, kas palīdz gan vecākiem, gan speciālistiem apgūt svarīgos jautājumus par to, kā atpazīt un novērst riskus, kas saistīti ar iespējamo seksuālo vardarbību pret bērniem.

Eksperts no Lielbritānijas Donalds Findlaters stāstīja, cik svarīga ir izglītības iestādes un skolotāja loma seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanā. Polijas bērnu aizsardzības organizācijas pārstāve Beata Vojtkovska dalījās veiksmīgajā pieredzē par sistēmisku pieeju bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā. Savukārt Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs iedvesmoja Džimbas aģentus turpmākam darbam, stāstot, kāpēc tas, ko šodien darām prevences jomā, ir tik svarīgs nākotnes kontekstā. Pētniece Aivita Putniņa dalījās secinājumos par “Džimbas drošības programmu”.

Un konferences noslēgumā katrs aģents saņēma īpašu pateicības sveicienu no paša Džimbas!

Daudz jaunu zināšanu, praktiski pielietojamu metožu un iespaidu, ko ielikt savā aģenta koferī!

Uz tikšanos nākamgad!

Džimba dzīvo te

“Centrs Dardedze”
Cieceres iela 3a, Rīga
Tel. 67600685
info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv