“Džimbas drošības programmas” aktualitātes

Pateicoties Labklājības ministrijas atbalstam, arī šogad turpinām attīstīt “Džimbas drošības programmu” ar mērķi ir novērst vardarbību pret bērniem gan vienaudžu vidū, gan arī bērnu saskarsmē ar pieaugušajiem.

Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai ietvaros laikā no 2017. gada 1.aprīļa līdz 18. decembrim “Centrs Dardedze” īsteno projektu “Džimbas drošības programma – par drošu bērnību, kas brīva no vardarbības”. Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums ir 37 628 eiro, un projekta ietvaros notiekošajās apmācībās plānots sasniegt vismaz 3500 bērnus un 200 speciālistus.

Grupiņas un klases no dažādām Latvijas vietām ik dienu dodas Džimbas drošības ceļojumos “Centrs Dardedze” telpās, apmeklē “Drosme draudzēties” nodarbības, pavada pie Džimbas ģimenes rītus kopā ar saviem vecākiem un svin dzimšanas dienas, savukārt mūsu apmācību speciālisti izbraukumos vada drošības stundiņas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs. Kā ik gadu, šovasar tiks organizētas arī piecas drošības tēmai veltītas bērnu nometnes.

Programmas ietvaros apmācīti tiek ne tikai bērni, bet arī pedagogi, sociālie darbinieki un citi speciālisti, kuri apgūst “9 soļu programmu”, kļūst par Džimbas aģentiem un māca par drošību attiecībās bērniem pārstāvētajās pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs. Jau šobrīd Latvijā darbojas 219 Džimbas aģenti, kuri ne vien stāsta par personisko drošību bērniem, bet arī iesaista un izglīto bērnu vecākus un savus kolēģus.

Tā kā Džimbas aģenti pilda ļoti nozīmīgu lomu vardarbības pret bērnu mazināšanā, 25. aprīlī Rīgā notiks otrais Džimbas aģentu salidojums ar mērķi sniegt Džimbas aģentiem aktuālas zināšanas darbam ar bērniem, kā arī stiprināt viņu motivāciju darbam. Pasākuma ietvaros dalībnieki dzirdēs izglītības eksperta Artura Piļkēviča lekciju par darbu ar bērnu emocijām, Latvijas intelektuālās attīstības centra dibinātājas Mairas Dzenes stāstījumu par smadzeņu attīstību veicinošu pieeju, kā arī gūs ieskatu dažādās interaktīvās “Centrs Dardedze” metodēs vardarbības novēršanai savās izglītības iestādēs.

Džimba dzīvo te

“Centrs Dardedze”
Cieceres iela 3a, Rīga
Tel. 67600685
info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv

 

Virtuālā tūre