Džimbas drošības stundiņas

Džimbas drošības stundiņas pirmsskolas iestādēs

Džimbas drošības stundiņa ir paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem. Nodarbība notiek uz vietas bērnudārzā, un tās ilgums ir 50 minūtes.

Nodarbībā Džimbas programmas vadītājs interaktīvā veidā stāsta par drošības noteikumu: “Mans ķermenis ir mans!’’ ar mērķi veicināt bērnu izpratni par savu personisko drošību un mazināt vardarbības riskus.

Bērni tiek iepazīstināti ar personīgo lietu kastīti, kopīgi lasa īpašu grāmatu un darbojas ar aplikācijām, lai zinātu, kuras ir ķermeņa intīmās vietiņas. Tas tiek mācīts, lai situācijās, kad tiek pārkāptas bērna ķermeņa robežas, bērns spētu par to pastāstīt. Tāpat nodarbības laikā dalībnieki uzzina, kas ir labs, slikts un slepens pieskāriens.

Pēc nodarbības katrs bērns saņem piemiņas lietu no Džimbas, savukārt, audzinātāji saņem tēmai atbilstošus metodiskos materiālus.

Nodarbības cena ir 57 eiro no grupiņas.

Plašāka informācija par Džimbas drošības stundiņu pirmsskolas iestādēs, zvanot 67600685.

Džimba dzīvo te

“Centrs Dardedze”
Cieceres iela 3a, Rīga
Tel. 67600685
info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv

 

Virtuālā tūre