Džimbas ģimenes rīts

Ģimenes ar bērniem (vecumā no 5 līdz 10 gadiem) ir aicinātas piedalīties interaktīvajā programmā “Džimbas ģimenes rīts”.

Viesošanās Džimbas namiņā, darbošanās darbnīcā, stāstu klausīšanās Stāstu parkā, teātra spēlēšana atraktīvā un viegli uztveramā veidā iepazīstina bērnus ar personiskās drošības jautājumiem. Savukārt, vecāki, darbojoties līdzi, var mācīties, kā bērniem nodot zināšanas, kuras veicina bērnos prasmi droši rīkoties dažādās situācijās. Programma noslēdzas ar  Džimbas sarūpētiem pārsteigumiem. Džimbas ģimenes rīta ilgums ir 3 stundas.

Džimbas ģimenes rīts notiek reizi mēnesī, katra mēneša pēdējā sestdienā plkst. 10.00 – 13.00. Ģimenes rītā vienlaikus piedalās 3 ģimenes (kopā ne vairāk kā 15 cilvēki). Ģimenes rītam var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu Džimbas ģimenes rīta pieteikuma anketa.

Dalības maksa Džimbas ģimenes rītā ir 25 EUR no ģimenes, neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. Apmaksa ir jāveic ar pārskaitījumu ne vēlāk kā 3 dienas pirms pasākuma. Ja ir radušies apstākļi, kuru dēļ ģimene nevar apmeklēt pasākumu, lūdzam ņemt vērā, ka pārskaitīto dalības naudu neatmaksājam, bet piedāvājam apmeklēt Džimbas ģimenes rītu citā laikā.

Džimbas ģimenes rīts notiek “Centrs Dardedze” telpās Cieceres ielā 3a, Āgenskalnā, Rīgā.

Plašāka informācija par Džimbas ģimenes rīta pasākuma norisi, zvanot 67600685.

Džimba dzīvo te

“Centrs Dardedze”
Cieceres iela 3a, Rīga
Tel. 67600685
info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv

 

Virtuālā tūre