Džimba viesojas atkal!

Lai iespējami vairāk bērnu būtu zinoši un izglītoti par personiskās drošības robežām, jau otro gadu “Centrs Dardedze” Džimbas programmas* speciālisti dodas izbraukuma nodarbībās uz Latvijas reģioniem, mācot bērniem, kā atpazīt nedrošas situācijas, kā sevi pasargāt un kā vērsties pēc palīdzības.

“Džimbas viesskola” ir Džimbas drošības programmas izbraukuma nodarbība, kas paredzēta bērniem, kuriem attāluma dēļ ir sarežģīti atkļūt līdz Džimbas mājvietai Rīgā vai arī kuru izglītības iestādē vēl nav Džimbas aģenta.

Pagājušā gada nogalē tika aizvadītas četras veiksmīgas “Džimbas viesskolas” izbraukuma sesijas Valmierā, Bauskā, Daugavpilī un Ventspilī. Pedagogu un vecāku atsauksmes, kā arī bērnu neviltotais prieks, zinātkāre un iesaiste nodarbībās apliecina, ka “Džimbas viesskola” bērniem ir īpašs notikums, un pozitīvās emocijas palīdz pārrunāt drošības tēmas atvērtā un brīvā gaisotnē.

Svarīgākais Džimbas drošības programmas mērķis ir droši bērni un zinoša sabiedrība. ”Džimbas viesskolā” bērni iemācās kas ir attiecības un kas ir drošība attiecībās, kas un kā var pārkāpt mūsu drošības robežas (fiziski, emocionāli, seksuāli un interneta vidē). Arī to, kā atpazīt, kad ķermeņa robežas tiek pārkāptas, un kā bērnam rīkoties nedrošās situācijās (spēja pateikt “nē”, doties prom un pastāstīt). Nodarbības noslēgumā bērni kļūst par Džimbas drošības inspektoriem un saņem izdales materiālu, ko pēc tam pārrunāt ar vecākiem.

“Džimbas viesskolas” nodarbības 2020. gadā jau notikušas Cēsu novada un Saldus novada bērniem, un arī šogad jau esam saņēmuši pirmās pedagogu atsauksmes: Ļoti radoši sastādīta programma, tēmas. Interesantas pasniegšanas metodes. Ne brīdi nav garlaicīgi. Katrs bērns jutās svarīgs. Ļoti gaumīgs, pārdomāts telpas vizuālais izskats. Daudzfunkcionāli atribūti. Bērni vēl arī tagad piemin Džimbas skolu un māca viens otru. Bērni ļoti labi uztver, ko saka un māca Džimbu. Vairāk ieklausās Džimbā nekā vecākos un pedagogos.”

Vēl šoruden Džimba ar savu viesskolu pošas apciemot Ludzas un  Alūksnes novadu bērnus.

“Džimbas viesskolas” scenogrāfija un režija: Reinis Suhanovs un Jānis Znotiņš

Nodarbības finansē: Labklājības ministrija

 

*Džimbas drošības programma tika izveidota pirms 16 gadiem ar mērķi mazināt vardarbības riskus un ir vienīgā preventīvā programma 5-10 gadus veciem bērniem,

 

Džimba dzīvo te

“Centrs Dardedze”
Cieceres iela 3a, Rīga
Tel. 67600685
info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv