Video

  • Džimbas drošības programma

  • Kiko un roka

  • Seksuālā vardarbība pret bērnu

  • Emocionālā vardarbība bērnu starpā

  • Fiziskā vararbība pret bērnu

  • Bērna personiskā drošība saskarsmē ar svešiniekiem uz ielas

Džimba dzīvo te

“Centrs Dardedze”
Cieceres iela 3a, Rīga
Tel. 67600685
info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv