Metodiskais materiāls skolotājiem

Ikviens skolotājs laipni aicināts iesaistīties un atbalstīt Centra “Dardedze” centienus pasargāt bērnus no vardarbības, mācot viņiem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Piedāvājam Jums jau gatavu iztstrādātu metodisko materiālu, kuru varat lejuplādēt un īstenot nodarbībās ar pirmsskolas audzēkņiem un 1. – 3.klašu skolēniem. Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē!

Skolotāju stundiņa.

  Džimbas drošības stundiņas skolotāju atgriezeniskās saites anketa:

  Džimba dzīvo te

  “Centrs Dardedze”
  Cieceres iela 3a, Rīga
  Tel. 67600685
  info@centrsdardedze.lv
  www.centrsdardedze.lv