Atbalsts Džimbas drošības programmai

Ar Labklājības ministrijas finansiālu atbalstu laika posmā no 2022. gada marta līdz novembra beigām īstenotas 160 nodarbības “Ciemos pie Džimbas” klātienē un tiešsaistē, trīs “Džimbas vasaras skoliņas” un 30 “Džimbas viesskolas” nodarbības Kuldīgā un Alūksnē.

Džimbas drošības programmas mērķis ir mazināt risku bērniem kļūt par vardarbības upuriem, veicinot bērnu zināšanas, izpratni un prasmes, kā atpazīt nedrošas situācijas, kā tajās rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Džimbas drošības programmā apgūtās prasmes kļūst par drošu pamatu bērna pašapziņas un iemaņu stiprināšanai.

Nodarbībās bērni ar interaktīvām metodēm nostiprina:

  • Izpratni par to, kā atpazīt nedrošas situācijas;
  • Prasmi teikt “nē” situācijās, kas viņiem ir kaitējošas, īpaši uzsverot viņu ķermeņa privātumu un cieņu pret ķermeni;
  • Prasmi vērsties pēc palīdzības pie pieaugušajiem, kas, savukārt, būs atsaucīgāki rīkoties, lai bērnu pasargātu.

Minētajā periodā zināšanas un prasmes par personisko drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem sniegtas 3339 pirmsskolas un sākumskolas bērniem.

Programmas laikā apgūto prasmju noturība un aktivitāšu ilgtspēja tiek veicināta, iesaistot gan pedagogus, gan vecākus tālākā personiskās drošības attiecībās tēmu aktualizēšanā ar bērniem, tādējādi mazinot šo bērnu viktimizācijas risku un stiprinot aizsargājošos faktorus viņu dzīvē. Metodiskos materiālus turpmākajam darbam ar bērniem par drošību attiecībās saņēmuši 386 speciālisti (pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, sociālie pedagogi, psihologi u.c.).

Tāpat veicinātas arī vecāku zināšanas un izpratne par drošām attiecībām ar bērnu, kā arī viņu spējas uzrunāt drošības jautājumus savā ikdienas saskarsmē ar bērnu. Sasniegti 93 vecāki, kas piedalījusies nodarbībās vai apmeklējuši vecāku sapulces pirms Džimbas drošības skoliņas, saņemot informatīvus materiālus. Vecāki sasniegti arī netieši, aicinot skolotājus nosūtīt viņiem informāciju.

Džimba dzīvo te

“Centrs Dardedze”
Cieceres iela 3a, Rīga
Tel. 67600685
info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv