Bērnu vasaras nometne “Džimbas drošības skoliņa”

Ik vasaru bērni vecumā no 5 līdz 10 gadiem tiek aicināti saturīgi un jautri pavadīt laiku “Centrs Dardedze” rīkotajā vasaras nometnē “Džimbas drošība skoliņa”.

Katra Džimbas nometne ir aizraujošs piecu dienu notikums, kura laikā bērni iegūst svarīgās zināšanas par personisko drošību attiecībās un internetā, apgūst iemaņas, kā atpazīt nedrošās situācijas, kā aizstāvēt sevi un citus, pie kā vērsties pēc palīdzības. Katra diena ir interaktīvu aktivitāšu piepildīta – bērni piedalās izzinošos pārgājienos un darbojas tematiskajās darbnīcās.

“Džimbas drošības skoliņa” ir lielisks laika pavadīšanas veids, kas gan izklaidē, gan sniedz vērtīgas zināšanas un prasmes drošākai ikdienai.

“Džimbas drošības skoliņa” sniedz zināšanas ne vien bērniem, bet arī viņu vecākiem. Kopā ar vēstuli par konkrētā dienā plānoto nometnē, vecāki saņem arī informatīvus materiālus par bērnu personīgo drošību.

Bērniem nometnes laikā tiek nodrošinātas 3 ēdienreizes katru dienu.

Skoliņa darbojas no plkst. 9.00 līdz 17.00 (vakaros bērni dodas mājās).

Nometnes izmaksas 1 bērnam: 250,- eiro

(Ja no vienas ģimenes nometnē piedalās 2 bērni, izmaksas ir 440,- eiro; ja 3 bērni – 575,- eiro)

Dalībnieku maksimālais skaits vienā nometnē – 20.

Bērnu vasaras nometne “Džimbas drošības skoliņa” pieteikuma anketa.

Vairāk informācijas saņemsiet, rakstot uz e-pasta adresi agnese.lorence@centrsdardedze.lv .

Džimba dzīvo te

“Centrs Dardedze”
Cieceres iela 3a, Rīga
Tel. 67600685
info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv